Στοιχεία και δράσεις Κλιμακίου Ε.Δ.Δ.Δ. Ροδόπολης

Συγκεντρωτικός Πίνακας Συμβάντων :

  ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Εγκλωβισμοί ΛΟΙΠΑ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ σε τροχαίο σε άνθρωπο σε ζώο Κοπή Δέντρου Άντληση Υδάτων Αφαίρεση Αντικειμένου Πλύση οδοστρώματος Έτερη Αναζητήσεις αγνοουμένων Τρομοκρατικές ενέργειες
2014* 174 36 50 5 10 8 4 19 35 0 6 0 0 1 1
2013 311 41 87 3 20 3 7 66 74 3 2 0 5 0 0
2012 303 60 99 8 16 1 1 57 51 2 6 0 1 1 0
2011 404 67 177 4 26 4 6 94 9 1 13 0 3 0 0
2010 181 36 55 1 23 2 2 35 22 2 2 0 1 0 0
2009 100 16 48 4 9 2 0 9 3 0 4 1 4 0 0
2008 75 8 49 0 14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2007 70 12 41 0 4 1 0 8 0 0 1 1 2 0 0
2006 60 13 27 2 9 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0
2005 97 14 23 2 12 0 0 28 9 0 7 2 0 0 0
2004 214 20 43 2 14 5 0 121 2 0 0 1 6 0 0
2003 203 29 81 5 20 1 3 25 23 2 1 1 12 0 0
2002 305 27 58 5 14 5 2 152 22 1 6 4 8 0 1
ΣΥΝ. 2.497 379 838 41 191 33 25 620 252 11 49 11 44 2 2

*   :  έως 31.10.2014 ( Λήξη αντιπυρικής περιόδου )