Δελτίο τύπου για αγορά υδροφόρας

Αγαπητοί φίλοι ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες αναζητούσαμε ένα υδροφόρο όχημα άνω των δέκα τόνων , προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής μας. Πρόσφατα καταλήξαμε σε ένα υδροφόρο όχημα 20.000 λίτρων , του οποίου το κόστος αγοράς ανέρχεται στα 9.500 € πλέον των τελών κυκλοφορίας , της ασφάλισης και του πρώτου service.

Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από δωρεές κατοίκων και συνδρομές μελών φθάνει μόλις τα 1.000 €. Δυστυχώς , όμως τα έσοδα του σωματείου είναι μηδαμινά και ως εκ τούτου αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε την στήριξή σας , προκειμένου να ολοκληρώσουμε το εγχείρημά μας.

Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί το σωματείο μας στην Τράπεζα Πειραιώς είναι ο κάτωθι :

Δικαιούχος : Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης & Διάσωσης
Αριθμός λογαριασμού : 6583 – 103404 – 468
ΙΒΑΝ : GR 32 – 0171 – 5830 – 006583 – 103404 – 468

Για όσους από εσάς θέλετε να συνεισφέρετε , σας παρακαλούμε κατά την κατάθεση να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας , ώστε αφ’ ενός να σας αποσταλεί εν συνεχεία το σχετικό παραστατικό ( Απόδειξη είσπραξης ) και αφ’ ετέρου να συντάξουμε αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη στήριξή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
( Τηλ. επικοινωνίας : 210 – 62 11 600)

Εκ του Δ.Σ.