Θέμα : «Δελτίο τύπου»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Ευτέρπης 97 , Ροδόπολη Αττικής
Τ.Κ. 14574 ΕΛΛΑΣ
Τηλ. / Fax : 210 – 62 10 707
Α.Φ.Μ. : 9 9 9 8 2 6 9 8 9
Δ.Ο.Υ. : Κηφισιάς
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Ειρήνης 18 & 25ης Μαρτίου
Δ.Κ. Ροδόπολης
Τηλ. / Fax : 210 – 62 11 600
ΚΛΑΔΟΣ Β’ , ΤΜΗΜΑ 4ο Ι
ΓΡΑΦ. ΤΥΠΟΥ , ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
& ΔΙΕΘΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο
Υπ’ όψιν : –
Κοιν. : α ) Δήμο Διονύσου
Υπηρεσία Πολ. Προστασίας
β ) 9ο Π.Σ. Αθηνών
Αριθ. Πρωτ. :
10 / 03 / 2014 

 

Με αφορμή τα όσα κακόβουλα λέγονται και γράφονται ανωνύμως από μερίδα ανεύθυνων συμπολιτών μας για την μετακίνηση συναδέλφου με πυροσβεστικό όχημα από το Κλιμάκιο Ροδόπολης προς τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Ροδοπόλεως , για την τελετή του Γάμου , την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 , σας γνωρίσουμε , ότι ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της ανιδιοτελούς , πολύτιμης και πολυετούς υπηρεσίας της νεονύμφου – μέλους του Κλιμακίου μας – που έχει σκοπό την διάσωση ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών , ουδεμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Διονύσου προκλήθηκε , δεδομένου ότι τα έξοδα κίνησης του πυροσβεστικού οχήματος καλύφθηκαν με δαπάνη του Ταμείου του σωματείου.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόλλων Κούνης
Εθελ. Πυρονόμος Π.Σ.
Μηχανικός Συστ. Παραγωγής & Διοίκησης
BEng ( Hons ) , Master of Philosophy