Εξοπλισμός

Ο  υφιστάμενος  εξοπλισμός  του  Κλιμακίου  επιτρέπει  την  απρόσκοπτη  και  εύρυθμο  λειτουργία  του.  Ενδεικτικά  περιλαμβάνει  :

α ) πυροσβεστικά  μέσα  και  υλικά , όπως  :  σωλήνες  πυρόσβεσης , αυλούς , δίκρουνα , πυροσβεστήρες , ειδικούς  κατασβεστικούς  αφρούς , υδρίες  κ.α.

β ) ατομικά  μέσα  προστασίας , όπως  αναπνευστικές  συσκευές , κράνη  πυρόσβεσης , δασοπυρόσβεσης / διάσωσης , γάντια  εργασίας , μάσκες  δασοπυρόσβεσης , άρβυλα / μπότες , ζώνες  πυροσβεστών , αδιάβροχα , γαλότσες  στήθους , στολές  ισχυρού  ψύχους  κ.α.

γ ) διασωστικό  εξοπλισμό , όπως  φορεία  ορεινών  διασώσεων , σχοινιά  καταρρίχησης , μποντριέ , καραμπίνερ , οκτάρια , ζουμάρ , καταβατήρες , τροχαλίες  κ.α.

δ ) λοιπά  μέσα  :  αλυσσοπρίονα , δισκοπρίονα , φορητές  βενζινοκίνητες  &  ηλεκτροκίνητες  αντλίες , ειδικούς  λοστούς  διάρρηξης , πτερά  κατάσβεσης , pulaski , πτυοσκάπανα , συλλογή  κλειδιών  ανελκυστήρα , φακούς  κ.α.

ε ) ιατροφαρμακευτικό  υλικό  :   σάκους  φαρμακευτικού  υλικού  για  κάθε  όχημα καθώς και φορείο  Α’  Βοηθειών.