Εγκαταστάσεις

Η έδρα του σωματείου μας βρίσκεται στην Δ.Κ. Ροδόπολης Διονύσου Αττικής , επί της οδού Ειρήνης 18.

Οι εγκαταστάσεις του Κλιμακίου αποτελούνται από δύο ( 2 ) προκατασκευασμένους οικίσκους , στους οποίους στεγάζονται οι εξής χώροι :

  • Κέντρο Επιχειρήσεων ,
  • Γραφείο / Γραμματεία ,
  • Αποθήκη Υλικού ,
  • Θάλαμος Πυροσβεστών ,
  • Κέντρο Ψυχαγωγίας / Κουζίνα