Χορηγοί

Το σωματείο μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως μη κερδοφόρο , κοινωφελές σωματείο , στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε χορηγίες και δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων. Στις χορηγίες αυτές , εξάλλου οφείλουμε τόσο τα τρία (3) οχήματά μας , όσο και μεγάλο μέρος του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Καθώς , όμως οι ανάγκες αυξάνονται και οι συνδρομές των μελών δεν επαρκούν , αναζητούμε πάντα ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας και επιχειρήσεις που έχουν εμπεδώσει τη σημασία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης , προκειμένου κάθε φορά να μπορούμε να καλύψουμε τα πλέον απαραίτητα έξοδα που αφορούν στην προμήθεια στολών , μέσων ατομικής προστασίας και στην συντήρηση και επισκευή τόσο των οχημάτων , όσο και του πυροσβεστικού / διασωστικού εξοπλισμού.