Εκπαίδευση – Ασκήσεις ετοιμότητος

Η εκπαίδευση των εθελοντών δασοπυροσβεστών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου είτε από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος , είτε από έμπειρα στελέχη του Κλιμακίου. Η θεματολογία της εκπαίδευσης καθορίζονται σε κοινή συνάντηση του Διοικητή της οικείας Π.Υ. και του Προϊσταμένου του Κλιμακίου , σύμφωνα με τις κατά καιρούς ανάγκες που παρουσιάζονται. Κατά τον μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου γίνεται γραπτή (θεωρητική) και πρακτική εξέταση των υποψηφίων επικεφαλών οχημάτων.

Επίσης , κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα σειρά κοινών εκπαιδεύσεων με τις όμορες εθελοντικές οργανώσεις Αγ. Στεφάνου και Εκάλης).

Τέλος, πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες ασκήσεις ετοιμότητος προκειμένου να διαπιστωθεί το αξιόμαχο των εθελοντών και να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες στο επιχειρησιακό πεδίο.

DSC06153
DSC089521
DSC021301
DSC076731
DSC076731
DSC011671
DSC001071
DSC011671